header

Ceny usług oferowanych przez biuro ustalane są indywidualnie w zależności od:

 • formy organizacyjnej i formy opodatkowania
 • rodzaju prowadzonych ewidencji
 • ilości dokumentów księgowych
 • niezbędnych czynności koniecznych do wykonania przez biuro oraz ich złożoności
 • wielkości zatrudnienia
 • indywidualnych wymagań klienta.

Orientacyjne minimalne ceny podstawowych usług kształtują się jak poniżej:

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i podatkowa księga przychodów i rozchodów od 100 zł netto
 • obsługa kadrowo-płacowa od 25 zł/os. netto
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej - bezpłatnie
 • doradztwo rachunkowe, ekonomiczne i finansowe - w zależności od złożoności problemu i zlecenia
 • pomoc w ściąganiu należności za niezapłacone faktury i rachunki za dostawy i usługi - indywidualne ustalenia - opłata pobierana jest w przypadku skutecznych czynności (od kwoty odzyskanych środków)
 • szkolenia - indywidualne ustalenia w zależności m.in. od tematyki, długości szkolenia, miejsca szkolenia (wyjazdowe, stacjonarne).