header
Usługi biura skierowane są do szerokiego grona podmiotów funkcjonujących w obszarze sektora prywatnego jak i sektora publicznego. Biuro oferuje kompleksową obsługę w zakresie szeroko rozumianej rachunkowości i finansów w szczególności: czynności doradztwa podatkowego (niezastrzeżone), usługi księgowe, ekspertyzy, analizy, obsługę wierzytelności oraz szkolenia z w/w obszarów. Z usług biura korzystać mogą duże jednostki jak i małe jednoosobowe podmioty na różnych etapach swego funkcjonowania. Pomagamy uruchomić działalność gospodarczą, rozwinąć ją, jak również dostosować przyjęte dotychczas rozwiązania organizacyjne do aktualnych potrzeb rynkowych, czy też funkcjonalnych.
 
Doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie wieloletniej pracy pozwala zagwarantować Państwu poczucie pewności o zgodności świadczonych usług z aktualnymi przepisami prawnymi, profesjonalizmu, rzetelności i uczciwości przy wykonywaniu zleconych czynności.
 
Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą oraz spotkania w celu nawiązania współpracy.
Karolina Kulesza