header
Czynności doradztwa podatkowego oraz usługi księgowe:

Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie, sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie, co w szczególności stanowi:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rozliczeń związanych ze zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 • prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń na potrzeby ustawy o podatku od towarów i usług VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych oraz ZUS.

 

Powyższe czynności związane z działalnością podatkowo-księgową świadczone są przez biuro rachunkowe w szczególności na obszarze powiatu sieradzkiego, głównie gminy: Sieradz, Wróblew, Błaszki, Warta, Goszczanów, Brzeźnio, Brąszewice.

 

Dojeżdżamy do klienta po dokumenty (istnieje możliwość odbioru dokumentacji z siedziby klienta).
Rozliczenia płacowo-kadrowe:
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie deklaracji i informacji PIT, zgłoszeń oraz deklaracji ZUS, PFRON
 • sporządzanie umów o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych
 • obsługa oraz weryfikacja innej dokumentacji związanej z obowiązkami pracodawcy.
Doradztwo ekonomiczne i rachunkowe:
 • analizy finansowe i ekonomiczne
 • ekspertyzy rachunkowe
 • analizy i opinie związane z funkcjonowaniem oraz stanem ekonomicznym firmy: rentowność, wypłacalność, płynność, upadłość itp.
 • doradztwo i bezpośrednia pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie zarządzania, rachunkowości, planowania, kalkulacji, efektywności i kontroli
 • pomoc w opracowaniu instrukcji wewnętrznych
 • pomoc w organizowaniu struktury podmiotu
 • pomoc w wyborze optymalnej formy prawnej firmy
 • wnioski kredytowe
 • biznesplany
 • wnioski dotacyjne
 • pomoc w sporządzaniu innych pism i wniosków administracyjnych.
Wierzytelności:
 • pomoc w prowadzeniu, rozliczaniu i ściąganiu należności płatniczych z tytułu roszczeń wynikających z braku otrzymania zapłaty od odbiorcy.
rolnicy - duże preferencje cenowe.
Szkolenia:
 • organizacja szkoleń specjalistycznych w szczególności z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomii, podatków, ZUS, prawa pracy - szkolenia prowadzone są przez niezależnych specjalistów praktyków z poszczególnych dziedzin.